Włączanie się do ruchu drogowego

  Włączasz się do ruchu, gdy wjeżdżasz na jezdnię, albo gdy z jednego rodzaju drogi wjeżdżasz na inną. Na przykład: z parkingu, polnej drogi, z lasu wjeżdżasz na jezdnię lub z drogi dla rowerów na pobocze albo z podwórka na chodnik. Włączanie się do ruchu to także rozpoczynanie jazdy po postoju lub zatrzymaniu, które nie wynikały z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Musisz wtedy zachować szczególną ostrożność - jechać wolno, oceniać sytuację i ustępować pierwszeństwa wszystkim pojazdom oraz pieszym znajdującym się na drodze, po której masz zamiar jechać. Manewr włączania się do ruchu staje się niebezpieczny, gdy np. zaparkowany pojazd, żywopłot czy inna przeszkoda zasłaniają ci widoczność. W takiej sytuacji wyjeżdżając z posesji, poproś kogoś, by stanął w miejscu, gdzie jest dobra widoczność i powiedział ci, czy możesz bezpiecznie włączyć się do ruchu. Rower nie ma kierunkowskazów, które mówiłyby innym uczestnikom ruchu, że zamierzasz skręcić - zastępują je twoje ręce. Dlatego zawsze, gdy skręcasz, sygnalizuj ten zamiar ręką wyciągniętą w kierunku skrętu.  Zmiana pasa ruchu
  Zawsze sygnalizuj odpowiednio wcześnie zamiar zmiany pasa ruchu. Manewr ten wykonuj z zachowaniem szczególnej ostrożności. Nie zmieniaj pasa bez potrzeby! Wykonując manewr zmiany pasa:
 • upewnij się czy pas ruchu, na który chcesz wjechać, jest wolny,
 • wyciągnij rękę w prawo - jeśli jest to prawy pas, w lewo - gdy chcesz wjechać na lewy pas; ponownie upewnij się, czy nic ci nie zagraża i wykonaj manewr.

  Manewr skrętu w lewo
 • Upewnij się czy pas ruchu, na który chcesz wjechać, jest wolny.
 • Zasygnalizuj zamiar wykonania skrętu, wystawiając lewą rękę.
 • Jeżeli jesteś bezpieczny, zbliż się do lewej krawędzi jezdni lub do środka jezdni - gdy droga jest dwukierunkowa.
 • Ponownie upewnij się, czy nic ci nie zagraża i sygnalizując swój zamiar, skręcaj.
 • Po wykonaniu manewru zajmij miejsce przy prawej krawędzi jezdni.

  Przykładowe manewry skrętu w lewo:

Wstecz