Teatr szkolny "Gemma"


Zajęcia Szkolnego Teatru "GEMMA"
odbywają się we wtorki
w godzinach 15.00 - 16.00.Obecnie działająca w naszej szkole grupa teatralna "Gemma" powstała w wyniku przekształcenia wcześniej istniejącego teatru szkolnego "Chochliki". Od początku istnienia grupą opiekują się panie: Elżbieta Pochylczuk i Małgorzata Greszeta.

Głównym zadaniem grupy teatralnej w szkole jest tworzenie artystycznej oprawy większości imprez szkolnych, ale nie tylko na tym się skupiamy. Wielokrotnie już podejmowaliśmy udane próby realizacji nowych dla nas form teatralnych: kabarety, montaże poetyckie oraz dzieła dramatyczne.

W tym roku szkolnym pierwszym większym przedsięwzięciem było przygotowanie akademii poświęconej patronowi naszej szkoły - Królowi Władysławowi Jagielle. A kademia prezentowana była na forum miasta w HDK i nosiła tytuł: "Silni Jego mądrością". W treści odwoływaliśmy się do wielkiej postaci Patrona Naszej Szkoły, a przede wszystkim do jego cnót i osiągnięć, których czujemy się spadkobiercami. Całość oprawiona doskonałą muzyką szkolnego zespołu wokalnego oraz prezentacjami multimedialnymi zachwyciła społeczność szkoły i zaproszonych gości.

26 października 2005 r. członkowie i opiekunowie grupy teatralnej wspomagali organizację wieczoru poezji poświęconego poezji pani Małgorzaty Skowron - mamy naszego ucznia. Wieczornica zatytułowana "Cztery pory roku" treściowo wi±zała się z tematyką wierszy pani Małgorzaty Skowron i stanowiła poetyckś ilustrację do zmienności natury. W miłej atmosferze zabawy a jednocześnie refleksji uczniowie naszego Gimnazjum mieli okazję do spotkania z poetk±, której postać jest nam obecnie szczególnie bliska.

W listopadzie 2005 roku stanęliśmy przed nowym wyzwaniem, którym było przygotowanie akademii upamiętniającej rocznicę Odzyskania Niepodległości. Szczególne emocje wzbudzał w nas fakt, że głównym miejscem prezentacji montażu słowno - muzycznego był Kościół p.w. Ducha Świętego. Dumni byliśmy z efektu, a szczególnie miły były dla nas wyrazy uznania ze strony wiernych zgromadzonych w Kościele.


GemmaGemmaGemmaRównież w listopadzie uświetniliśmy występem naszej grupy zjazd absolwentów Szkoły Podstawowej Nr 1, którzy 40 lat temu w jej murach rozpoczynali edukację. Wspomnień czar - to myśl przewodnia części artystycznej, w której brali też udział uczniowie SP Nr 1 w Hrubieszowie. Słowem, gestem i muzyką pozwoliliśmy oglądającym, chociaż na chwilę wrócić do czasów, kiedy oczami dziecka oglądali świat. Chwile wzruszenia wywołane poezją i wspomnieniami łączyły się z radością ze spotkania kolegów i koleżanek ze szklonych ław. Zdjęcia: A. Podlewski.

Rok czasu nosiliśmy się z zamiarem wystawienia czegoś nowszego niż okolicznościowe akademie.

W tym roku podjęliśmy decyzje, że uczcimy pamięć wielkiego polskiego poety A. Mickiewicza, wystawieniem II części "Dziadów". Pomysł zbiegł się w czasie ze 150 rocznicą śmierci wielkiego artysty.

Po raz kolejny doszło do współpracy naszego zespołu z parafią p.w. Ducha Świętego w naszym mieście. Dzięki uprzejmości ks. Wiktora Konińskiego, proboszcza tamtejszej parafii, uzyskaliśmy możliwość stworzenia niezwykłej scenerii do inscenizacji w przykościelnej kaplicy. Warsztatowe przygotowania prowadziliśmy w szkole natomiast poważne próby odbywały się kaplicy.

04.12.2005r. przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Po wieczornej mszy, o godzinie 18.00, Guślarz rozpoczśł obrzęd. Nowością w naszym przedstawieniu było zatarcie granic między widzem a aktorami. Było to zaskoczeniem dla oglądających, ale uzyskany efekt dał nam zadowolenie. Podczas inscenizacji nie byliśmy tylko recytatorami, ale staliśmy się aktorami.

To przedstawienie pozwoliło nam na sprawdzenie naszych umiejętności i aktorskich możliwości. Przeniosło nas w czasy odległe a w rezultacie stało się żywą lekcją języka polskiego.

GemmaGemmaGemmaGemma


Wstecz