Prezydium Rady RodzicówPrzewodniczący: Dariusz Łopocki

Z-ca Przewodniczącego: Małgorzata Mączka

Sekretarz: Edyta Pietrusiewicz

Skarbnik: Dariusz Antonowicz

Członkowie: Jadwiga Borsuk, Maria Malesa, Agnieszka Martula, Agnieszka Mękal


Wstecz