Postój i zatrzymanie


  Wszystko o postoju i zatrzymaniu
  Jeżdżąc motorowerem musisz wiedzieć, że dla bezpieczeństwa twojego i innych uczestników ruchu, a także dla bezpieczeństwa twojego pojazdu, bardzo ważne są zasady prawidłowego postoju i zatrzymania. Pamiętaj - zatrzymanie i postój są dozwolone tylko w tych miejscach, w których twój pojazd nie spowoduje utrudnienia lub zagrożenia w ruchu drogowym, np. tamowania ruchu i jest z daleka widoczny przez innych kierujących.


  Zasada ważna dla ciebie
 • Zatrzymanie pojazdu - jest to jego unieruchomienie niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę oraz każde unieruchomienie wynikające z tych warunków lub przepisów.
 • Postój pojazdu - to jego unieruchomienie niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę.
  Jeśli zaparkujesz pojazd w niedozwolonym miejscu lub w nieprawidłowy sposób, możesz mieć kłopoty, bo przepisy mówią, że w takiej sytuacji pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela. Jeśli to możliwe, korzystaj z parkingu. Gdy jesteś poza obszarem zabudowanym i nie ma parkingu, a musisz się zatrzymać, staraj się ustawić swój pojazd poza jezdnią.


  Zasada ważna dla ciebie
 • Motorower można zaparkować na chodniku pod warunkiem, że nie utrudnia chodzenia pieszym - po ustawieniu pojazdu piesi mają dla siebie co najmniej 1,5m szerokości chodnika. Ponadto na danym odcinku drogi nie obowiązuje zakaz zatrzymywania lub postoju wyrażony znakiem "zakaz zatrzymywania" lub "zakaz postoju".
 • Zawsze możesz parkować tam, gdzie informuje o tym specjalne oznakowanie.
 • Na jezdni motorower parkujemy jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej.
 • Motorowerzysta musi zastosować się do znaków dotyczących zatrzymania lub postoju pojazdu.

  Zabrania się zatrzymania motoroweru:
 • na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10m od skrzyżowania,
 • na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drogach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu także za tymi przejściami i przejazdami,
 • na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni,
 • na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju na obszarze zabudowanym, na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu,
 • na pasie między jezdniami, na drodze dla rowerów, na przystanku z zatoką oraz w odległości mniejszej niż 15m od tablicy oznaczającej przystanek,
 • wzdłuż tzw. wysepki oddzielającej pasy ruchu, jeśli jezdnia z prawej strony ma tylko jeden pas i w odległości mniejszej niż 15m od punktów krańcowych wysepki,
 • w sposób, który powodowałby zasłonięcie znaku drogowego,
 • na przejeździe kolejowym,
 • w tunelu, na moście lub na wiadukcie.


  Zabrania się postoju motoroweru:
 • w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd, np. z posesji, parkingu itp.,
 • w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu,
 • przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską,
 • w strefie zamieszkania w innym miejscu niż do tego wyznaczone.

  Postoju i zatrzymania zabraniają również odpowiednie znaki drogowe.
Wstecz