Nasza Szkoła

 • Pomaga wszystkim uczniom w rozwoju ich talentu.
 • Zapewnia pomoc materialną dla dzieci z rodzin najuboższych.
 • Gwarantuje organizację wypoczynku: wycieczki krajowe i zagraniczne - Słowacja, Austria, Włochy, Hiszpania oraz biwaki, wyjazdy na basen, zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz zdobycie
 • karty motorowerowej.

Gim1       Gim1


Gim1       Gim1


 • Prowadzi szeroki zakres działań edukacyjnych - lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 • Zapewnia równość szans i sprawiedliwość społeczną.
 • Wspiera ducha partnerstwa między uczniami, rodzicami i szkołą, pracownikami a społecznością lokalną.
 • Zapewnia dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia.
 • Realizuje programy profi laktyczne własne m.in. "Nie sięgaj dna. Z nami zdobywaj góry" i innych instytucji z zakresu problematyki uzależnień.
 • Umożliwia korzystanie ze stołówki szkolnej.
 • Zapewnia serdeczną opiekę i miłą atmosferę.
Centrum Multimedialne i Biblioteka

Biblioteka Gimnazjum nr 1 zajmuje lokal razem z biblioteką Szkoły Podstawowej nr 1, ale posiadamy również własny księgozbiór zawierający ponad 400 woluminów. S± to pozycje do korzystania tylko w czytelni (księgozbiór podręczny) oraz wszystkie lektury.

Gim1


Przy bibliotece funkcjonuje, w wydzielonym pomieszczeniu, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Jest w nim 8 komputerów z wyposażeniem i podłączeniem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne z funkcją skanowania, kopiowania i drukowania udostępnione uczniom.

Gim1


W bibliotece zostały stworzone warunki do cichej pracy dla tych uczniów, którzy wcześniej dotarli do szkoły oraz dla wszystkich, którzy mają potrzebę skorzystania z internetu.

Górny korytarz

Górny korytarz jest wyposażony w sprzęt multimedialny: dwa komputery ze stałym dostępem do internetu oraz 52’ telewizorem LCD.

Gim1       Gim1


Baza sportowa

Szkoła dysponuje (razem z SP nr 1): salą gimnastyczną, dwoma boiskami asfaltowymi do piłki ręcznej i nożnej, małym boiskiem asfaltowym do piłki siatkowej, zieloną salą gimnastyczną, bieżnią lekkoatletyczną, skocznią do skoku w dal.

Gim1


W bieżącym roku szkolnym zmodernizowano pomieszczenie na małą salę gimnastyczną, do której zakupiono sprzęt do gimnastyki korekcyjnej, gimnastyki sportowej oraz atlas do ćwiczeń siłowych. Szkoła została „hojnie” doposażona w różnorodny sprzęt sportowy.

Gim1


Przyczynia się to do odnoszenia licznych sukcesów naszych uczniów, szczególnie w piłce koszykowej i piłce ręcznej. Odbywa się u nas wiele imprez sportowych o charakterze masowym, np. biegi poświęcone Bohaterom Września, Turniej Noworoczny w tenisie stołowym i ostatnio akcja „Rusz się człowieku”, która została wysoko oceniona – zajęliśmy II miejsce w Polsce i otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 50 000 zł.

Gim1       Gim1


Sala zajęć pozalekcyjnych

Sala zajęć pozalekcyjnych mieści się obok szatni. Przeznaczona jest ona na prowadzenie zajęć wyrównawczych, kół przedmiotowych oraz kół samopomocy koleżeńskiej. Uczniowie mogą korzystać z tego pomieszczenia również w miarę indywidualnych potrzeb.

Gim1


W roku 2007/2008 został uruchomiony szkolny radiowęzeł, dzięki któremu przepływ informacji jest łatwiejszy i szybszy, a muzyka odtwarzana na przerwach umila czas oczekiwania na lekcje. Nad funkcjonowaniem radiowęzła czuwa uczniowski zespół redakcyjny.

Sala nr 1 - MATEMATYCZNA

Pracownia matematyczna mieści się w sali nr 1. Wyposażona jest w plansze dydaktyczne, układ współrzędnych, zestaw figur przestrzennych, przyrz±d do figur obrotowych oraz modele figur przestrzennych i obrotowych. Niektóre lekcje odbywają się w innych salach lekcyjnych, np. w pracowni informatycznej, ponieważ wtedy korzystamy z komputerów.

Gim1       Gim1


Uczniowie przygotowywani są do osiągania jak najlepszych wyników w nauce oraz do udziału w różnych konkursach matematycznych, np. "Kangur", "Zagimak".

Sala nr 2 - BIOLOGICZNO - GEOGRAFICZNA

Pracownia biologiczno - geograficzna jest bogato wyposażona w różnorodne pomoce dydaktyczne:

 • z geografi i m.in.: liczne mapy ścienne, mapy plastyczne, tellurium i globusy, wiele okazów skał, minerałów i surowców mineralnych, zestaw atlasów
 • z biologii, m.in.: epidiaskop, mikroskopy i preparaty, mapy ścienne i plastyczne, skamieniałości, tors człowieka i szkielet, gniazda ptaków, preparowane okazy ptaków i ssaków, kolekcja filmów przyrodniczych.

Gim1


Uczniowie w tej sali prowadzą szkolne hodowle: ryb akwariowych, żółwia czerwonolicego, patyczaków oraz roślin doniczkowych. Wiele pomocy uczniowie naszej szkoły wykonują samodzielnie.

Gim1


sala nr 3 - HISTORYCZNA

Sala nr 3 jest miejscem, w którym uczniowie mogą spotkać się z historią. Na ścianie znajduje się “Poczet królów Polski” składający się z 40 portretów władców panujących od powstania państwa polskiego do ostatniego króla. W gablotach znajduje się bogaty zbiór numizmatyczny monet krajowych i zagranicznych. Sala wyposażona jest w wiele map ściennych wykorzystywanych na zajęciach. Szczycimy się posiadaniem oryginalnego papirusu pochodzącego z Egiptu.

Gim1


Nasza sala historyczna to „małe muzeum” tworzone naszych starszych kolegów i przez nas, dzięki czemu atmosfera sprzyja nastrojowym wędrówkom przez wieki, np. do czasów naszego wybitnego patrona Króla Władysława Jagiełły.

Gim1


Sala nr 4 - JĘZYKÓW OBCYCH

Nowa pracownia językowa obejmuje 22 stanowiska pracy uczniów. Wyposażona jest w sprzęt audio obejmujący konsolę nauczyciela oraz słuchawki dla uczniów przy każdym stanowisku pracy. Ma to duże znaczenie w rozwijaniu umiejętności słuchania oraz mówienia, co w konsekwencji umożliwi lepsze przygotowanie się uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego, który po raz pierwszy odbędzie się w roku 2009.

Gim1


Sala posiada plansze gramatyczne, słowniki oraz inną literaturę anglojęzyczną. Nauka języka angielskiego często odbywa się metodami niekonwencjonalnymi, korzystamy z różnej literatury np. komiksów, słówka poznajemy słuchając współczesnej muzyki.

Gim1


Sala nr 5 - FIZYCZNO - CHEMICZNA

Pracownia fizyczno - chemiczna wyposażona jest w różnorodne pomoce dydaktyczne przydatne w realizacji tematów z fizyki i chemii, m. in. :

 • modele odmian alotropowych węgla,
 • zestawy modeli atomów,
 • ścienny układ okresowy pierwiastków
 • gablota szklana ze sprzętem laboratoryjnym
 • biblioteczka zaopatrzona w najnowsze zbiory zadań, płyty dydaktyczne DVD z ciekawostkami chemicznymi i fizycznymi.

Gim1


Uczniowie na bardzo długo zapamiętują efekty doświadczeń fizycznych i chemicznych przeprowadzanych na tych lekcjach przez nauczycieli i uczniów.

Sala nr 6 - POLONISTYCZNA

Pracownia polonistyczna wyposażona jest w liczne pomoce dydaktyczne, tj.: plansze z teorii literatury, teki z reprodukcjami dzieł malarskich i dzieł sztuki, podręczną biblioteczkę, w której znajdują się słowniki, pozycje encyklopedyczne, poradniki i inne opracowania metodyczne. Sala posiada sprzęt audiowizualny: telewizor, DVD, video, zestawy filmów i płyt dydaktycznych.

Gim1


Szafy kryją garderobę szkolnego teatru GEMMA wykorzystywan± podczas spektakli przygotowywanych na uroczystości szkolne i lokalne zarówno te poważne, jak i kabaretowe, a także na prowadzenie oryginalnych lekcji.

Gim1


Sala nr 7 - INFORMATYCZNA

Pracownia informatyczna aktualnie wyposażona jest w 10 stanowisk komputerowych. W sali znajdują się krzesełka konferencyjne, które pozwalają na prowadzenie lekcji i szkoleń dla większej grupy uczniów.

Gim1


Na zajęciach szkolnych realizujemy programy, które rozwijają umiejętności korzystania z najnowocześniejszych technologii informacyjnych. Dzięki rozwijaniu tych umiejętności uczniowie obsługują pokazy multimedialne podczas imprez i uroczystości szkolnych, przygotowują filmy, reportaże i wywiady.

Gim1

Wstecz