Strona Klasy 1bWychowawca: Irena Tarcz

Przewodniczący: Daniel Mołodkiewicz

Z-ca Przewodniczącego: Kamil Harapiuk

Skarbnik: Karolina Sądej

Sekretarz: ---

Wstecz