Witamy na oficjalnej stronie internetowej
Gimnazjum Nr 1
im. Króla Władysława Jagiełły
w Hrubieszowie

„…Istniejemy, by dzieło wielkie wypełniać”
Gimnazjum nr 1 w Hrubieszowie zostało powołane Uchwałą Rady Miejskiej w Hrubieszowie 1 września 1999 roku.
29 września roku 2000 szkole nadano imię Króla Władysława Jagiełły, który od tej pory stał się patronem naszej szkoły i ideowym wzorcem dla uczniów Gimnazjum.
Szkoła funkcjonuje w oparciu o szereg dokumentów, które zawierają podstawowe wytyczne dla kierunku jej działania a głównym jej zadaniem jest umożliwienie uczniom zdobycie wiedzy i niezbędnych umiejętności do ukończenia nauki w gimnazjum i pozwalających na kontynuację nauki w następnym etapie kształcenia.
Priorytetem w naszej szkole jest jednakowe traktowanie wszystkich uczniów bez względu na wyniki w nauce, wyznanie lub status społeczny. Szczycimy się tym, że jesteśmy placówką stale rozwijającą się, podążającą z duchem czasu a zaplecze dydaktyczne, którym dysponujemy jest nowoczesne i ogólnodostępne. Posiadamy swój ceremoniał, sztandar oraz hymn szkoły.
Nad pracą uczniów naszego Gimnazjum stale czuwa wykwalifikowana kadra, która w formie lekcji i szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych stara się, byśmy kończyli szkołę przygotowani do kolejnego etapu edukacyjnego.Oto nasza krótka wizytówka...


więcej