Co to jest Szkolny Klub Europejski?Szkolny Klub Europejski jest formą współpracy nauczycieli i uczniów. Działa podobnie jak różnego rodzaju koła zainteresowań. Zajmuje się on, jak sama nazwa wskazuje upowszechnianiem wiedzy o Europie-państwach, historii, geografii, sztuce, nauce, sławnych ludziach, instytucjach i organizacjach, integracji europejskiej wśród członków klubu, innych uczniów szkoły, a także rodziny, znajomych, mieszkańców miejscowości czy regionu. Uczy młodych ludzi aktywności, tolerancji, szacunku dla różnic kulturowych i odmienności innych narodów, umiejętności poszukiwania informacji, współpracy w grupie, realizacji założonych celów.

SKE "Archimedes"


Nasz Szkolny Klub Europejski nazwaliśmy imieniem jednego z najwybitniejszych uczonych starożytności Archimedesa. Archimedes był fizykiem i matematykiem, żył w III w. p.n.e. w Grecji.

Uważany jest za twórcę statyki i hydrostatyki; jako pierwszy podał przybliżoną wartość Π, poza tym wynalazł machiny obronne oraz skonstruował planetarium i zegar wodny. Odkrywając prawo wyporu wody Archimedes miał podobno krzyknąć "Eureka", co po grecku znaczy "znalazłem". Słowo "Eureka" oznacza więc radość z dokonanego odkrycia, błyskotliwej myśli.

Mamy nadzieję, że działalność naszego klubu pod patronatem jednego z twórców fundamentu europejskiej kultury - Archimedesa, będzie radosnym odkrywaniem tego, że Europa to:

"wspólny i rodzicielski dom
wszystkich Europejczyków."


Szkolny Klub Europejski "Archimedes"SKE "Archimedes" powstał 28 marca 2001 roku i jest
dobrowolną organizacją uczniów Gimnazjum NR 1 im. Króla
Władysława Jagiełły w Hrubieszowie.
Członkowie klubu spotykają się raz w tygodniu,
w poniedziałki o godzinie 950
Wstecz